Skúška elektrického starnutia

Skúška elektrického starnutia sa používa na preskúmanie schopnosti konektorov mať vhodnú hodnotu odolnosti počas cyklov teplotného rozsahu a elektrického prúdu.

Jera pokračuje v teste na nižšie uvedených výrobkoch

- konektory na prepichnutie izolácie (IPC)

- Očko skrutky s nízkym, stredným a vysokým napätím v strižnej hlave.

Dva okruhy IPC namontované s hlavným a odbočným vodičom. Mala by sa vyskúšať odolnosť elektrického kontaktu po uvedenom krútiacom momente matice. Po použití jednosmerného prúdu sa skontrolujú body merania teploty a odporu. Potrebných je 1 000 cyklov tepla, pravidelne so skratom. Po 1 000 cykloch ohrevu a ochladenia by malo byť odolné hodnotenie v súlade s elektrickými normami.

Naša skúšobná metóda podľa CENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T1190-2012 pre elektrické distribučné príslušenstvo. Pred uvedením na trh používame nasledujúce testy štandardov na nových výrobkoch, a to aj na každodennú kontrolu kvality, aby sme sa uistili, že náš zákazník môže dostať výrobky, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky.

Naše interné laboratórium je schopné vykonať taký rad štandardných typových testov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás.

adfsf