Skúška požiarnej odolnosti

Skúšky požiarnej odolnosti nazývané aj skúška spomaľovania horenia sa používajú na zaistenie požiarnej bezpečnosti našich výrobkov alebo materiálov a na meranie ich požiarnych požiadaviek. Je nevyhnutné, aby sme touto skúškou skontrolovali požiarnu odolnosť, najmä výrobkov, ktoré je potrebné aplikovať v extrémnych podmienkach.

Spoločnosť Jera vykonala tento test na nižšie uvedených výrobkoch

- Káblové káble z optických vlákien

- konektor na prepichnutie izolácie (IPC)

Skúšky požiarnej odolnosti sa prevádzajú zvislou pecou podľa normy IEC 60332-1, IEC 60332-3. Testovacie zariadenie bolo vyrobené automaticky, čo umožňuje vyhnúť sa ľudským chybám a zaistiť tak autenticitu a presnosť experimentu.

Pred uvedením na trh používame nasledujúce testy štandardov na nových výrobkoch, a to aj na každodennú kontrolu kvality, aby sme sa uistili, že náš zákazník môže dostať výrobky, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky.

Naše interné laboratórium je schopné vykonať taký rad štandardných typových testov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás.

aggdsg